COVID-19

28.04.2020

Head sõbrad! Oleme hästi kursis EV valitsuse 27. aprilli otsusega, mille kohaselt ei toimu mais ega juunis avalikke üritusi ja suurüritused on keelatud 31. augustini. Sealjuures on jäetud võimalus, et juulis ja augustis võivad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, kuid sellekohase otsuse langetab valitsus maikuu jooksul.

Juulis ja kalendri järgi “aasta teises pooles” toimuva üritusena oleme me senini olnud täpselt sellel piiril, kus hea õnne korral siiski oleks võimalik festival läbi viia. Ka väljend “suurüritus” jätab siin tõlgendamisruumi ja sellekohast täpsustust oleks kultuuriministrilt hädasti vaja. Kuigi lähinaabreid ja meie üldist kultuuriruumi vaadates olime me veel eile veendunud, et selle all mõeldakse 500 ja enam osalejaga üritust, mis meie formaadiga ei sobi, kommunikeeriti täna selgelt, et juba eos peaks ära jätma “mitmekümne tuhandese kuulajaskonnaga ja rahvusvahelise auditooriumiga kontserdid” ja samas tuhatkonna külastajaga väliüritused võiksid teatud reegleid järgides siiski toimuda. Kui hästi läheb, siis võibolla ka suuremad. Saa nüüd siis aru. Oleme täpselt piiri peal.

Oleme sisimas veendunud, et viimaste päevade uudiste valguses on HRL2020 tänavu toimumine plaanitud mahus ja kujul äärmiselt kaheldav. Ja samas on jäetud paokile aken, kust võib sisse ronida võimalus teha 1000+ üritus kohalike bändidega. See oleks meile valugrimassiga pooleks vastuvõetav.

Kindlasti on tulihingelisi festivalifänne, kes ahastuses käsi ringutavad ja kaebavad, et see teadmatus hakkab juba ajudele ja et võiks juba kiiresti midagi ära otsustada. Palume siinkohal veel veidi kannatust, sest see kiirustamine ei annaks enamusele meist tegelikult midagi. Välisreisi te selleks ajaks ilmselt ei planeeri. Kahtlane, kas rokkaril sellel nädalavahetuseks midagi muud paremat teha on. Nii et veelkord – kannatust, ja piinleme veidi veel järgmiste uudiste ootuses. Siseinfo kohaselt võib mingi täpsustus tulla juba täna.

Kokkuvõttes:
– Hetkel ei ole HRL2020 festivali ära jäetud ega edasi lükatud
– HRL2020 toimumine plaanitud mahus ja vormis on äärmiselt kahtlane.
– Mistahes kuupäevade muutmisel jäävad kehtima vanad piletid.
– Puhkuse kuupäevi valides eeldage pigem festivali edasi lükkumist.
– Kui teil on leivaraha otsas ja pilet taskus põleb, siis võtke ühendust, aitame!
– Kõik muu piletiinfo tuleb koos konkreetse teatega kas festivali toimumisest või edasi lükkumisest.